Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 107, 13121 Ίλιον

Τηλ.: 2102690215    και 2102690834

mail: mail@2kesy-g.att.sch.gr   και

2kesygath@sch.gr