ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣTO 2o ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής (αριθ. πρωτ.: Φ.41/5565/21-4-2020), σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους γονείς/κηδεμόνες προς το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ’. Αθήνας θα διενεργείται με τον παρακάτω τρόπο:

  • Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης προς το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ από τους γονείς/κηδεμόνες:

βήμα 1ο: Αίτηση προς το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Γ΄ Αθήνας, διερεύνησης – αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών και παρεμβάσεων  

     (ΕΝΤΥΠΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD)      (ΕΝΤΥΠΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF)

βήμα 2ο: Δημιουργία Ψηφιακής Υπεύθυνης Δήλωσης μέσα από την πλατφόρμα gov.gr

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
με το εξής κείμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ο γονέας/κηδεμόνας του (Ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας) και ότι τα στοιχεία που υποβάλω είναι γνήσια και αληθή» 

βήμα 3ο: Τα παραπάνω να αποστέλλονται στο email του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ:

aitisimail@2kesy-g.att.sch.gr

4o βήμα: Επειδή το σύστημα αιτήσεων δεν αποδίδει αυτόματα αριθμούς πρωτοκόλλων αιτήσεων, παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες, όπως επικοινωνούν τηλεφωνικά μετά από μια εβδομάδα, με σκοπό όπως τους γνωστοποιηθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης τους.

Κατά την προσέλευση στο πρώτο ραντεβού, (αφού ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς από το ΚΕΔ.Α..Σ.Υ.), οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν σε φωτοτυπίες :  1) Προηγούμενες γνωματεύσεις (εάν υπάρχουν), 2) Αποφάσεις δικαστηρίων που δηλώνουν το άτομο το οποίο έχει την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας (σε περιπτώσεις διαζυγίου ή φορέων που εκπροσωπούν μαθητές/μαθήτριες)

Παρατήρηση 1η: Υπάρχει δυνατότητα κάθε Τρίτη από 9πμ έως 12πμ κατάθεση της αίτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία του γονέα στο 2ο ΚΕΔΑΣΥ Γ Αθήνας. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς παρακαλούνται να διαθέτουν φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, και να έχουν μαζί τους, προηγούμενες γνωματεύσεις, αν υπάρχουν.

Παρατήρηση 2η: Σε περίπτωση επαναξιολόγησης (Επαναξιολόγηση νοείται μόνο όταν υπάρχει προηγούμενη αξιολόγηση από ΚΕΔΑΣΥ/ΚΕΔΔΥ) ο γονέας-κηδεμόνας, αποστέλλει μόνο την αίτηση στο email της υπηρεσίας.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία του επαγγελματικού προσανατολισμού δεν παρέχεται πλέον από τον φορέα μας. Για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 2144040232