ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20/7/2020

Σύμφωνα με τον «Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους», ΦΕΚ Β΄ 5614/13-12-2018,

το ΚΕΣΥ ΔΕΝ λειτουργεί από 21/7 έως και 31/8.

Σε αυτό το διάστημα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο

mail@2kesy-g.att.sch.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣTO 2o Κ.Ε.Σ.Υ. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής (αριθ. πρωτ.: Φ.41/5565/21-4-2020), σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους γονείς/κηδεμόνες προς το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Γ? Αθήνας θα διενεργείται με τον παρακάτω τρόπο:

  • Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης προς το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ από τους γονείς/κηδεμόνες:

Αίτηση προς το 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας, διερεύνησης ? αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών και παρεμβάσεων        (ΕΝΤΥΠΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD)      (ΕΝΤΥΠΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF)

Αίτηση  προς το 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας, για ατομική συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό        (ΕΝΤΥΠΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD)   (ΕΝΤΥΠΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF)     

  • Δημιουργία Ψηφιακής Υπεύθυνης Δήλωσης μέσα από την πλατφόρμα gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses) με το εξής κείμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ο γονέας/κηδεμόνας του (Ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας) και ότι τα στοιχεία που υποβάλω είναι γνήσια και αληθή» 
  • Τα παραπάνω μετατρέπονται όλα σε PDF και αποστέλλονται στο email του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ:          mail@2kesy-g.att.sch.gr 
  • Κατά την προσέλευση στο πρώτο ραντεβού, (αφού ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς από το Κ.Ε.Σ.Υ.), οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν σε φωτοτυπίες :  1) Προηγούμενες γνωματεύσεις (εάν υπάρχουν), 2) Αποφάσεις δικαστηρίων που δηλώνουν το άτομο το οποίο έχει την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας (σε περιπτώσεις διαζυγίου ή φορέων που εκπροσωπούν μαθητές/μαθήτριες)

26/2/2019: Συνεργασία Σχολείων ΚΕΣΥ

https://blogs.sch.gr/2kesygath/files/2019/02/Συνεργασία_ΚΕΣΥ_Σχολείων_Νηπιαγωγείο.pdf

https://blogs.sch.gr/2kesygath/files/2019/02/Συνεργασία_ΚΕΣΥ_Σχολείων_Δημοτικό.pdf

https://blogs.sch.gr/2kesygath/files/2019/02/Συνεργασία_ΚΕΣΥ_Σχολείων_Δευτεροβάθμια.pdf