2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Γ΄ Αθήνας – πρώην 2ο Κ.Ε.Σ.Υ

Το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Γ΄ Αθήνας ιδρύθηκε με τον Ν. 4547/2018 και αρχικά είχε έδρα τον Δήμο Αιγάλεω. Με την Υ. Α. 30890/ΓΔ4/27-2-2019 (ΦΕΚ Β΄, 780/6-3-2019) η έδρα του μεταφέρθηκε στον Δήμο Ιλίου.

Η διεύθυνσή μας είναι

Ανδρέα Παπανδρέου 107, 13121 Ίλιον

και τα τηλέφωνά μας

2102690215 ,   2102690834 , 2102635817 και 2102631006