Σχολεία Αρμοδιότητας του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ Αθήνας

Στην αρμοδιότητα του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ  Γ΄ Αθήνας, ανήκουν όλα τα σχολεία και Ε.Κ. (Δημόσια και Ιδιωτικά) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Ιλίου, Αγίων Αναργύρων, Καματερού και Πετρούπολης και από τον Δήμο Περιστερίου τα παρακάτω σχολεία

Νηπιαγωγεία: 3, 7, 14, 18, 19, 20, 23, 32, 34,  36, 37, 40, 48, Ιδ. Κωνσταντινίδου  και Ιδ. Αλεξάνδρου

Δημοτικά: 5, 8, 10, 11, 15, 17, 21, 24,  29, 36, 38, 41, 47

Γυμνάσια: 2, 7, 9, 10, 14, 17, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο – Λ/Τ Περιστερίου

Λύκεια:  2, 7, 10, 11, 1ο και 2ο ΕΠΑΛ, 3ο και 4ο Ε.Κ Περιστερίου, ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Περιστερίου

Αποστολή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.- Κ.Ε.Σ.Υ

Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στη διεπιστημονική υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους.

Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. αφορούν τα επίπεδα:

α) της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,

β) των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,

γ) της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ.,

δ) της ενημέρωσης και επιμόρφωσης  και

ε) της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.