Φύλλο Παρατήρησης Νηπιαγωγείου

Παιδαγωγική Έκθεση Νηπιαγωγείου

Παιδαγωγική Έκθεση Δημοτικού

Παιδαγωγική Έκθεση Γυμνασίου Λυκείου

Υπεύθυνη δήλωση για ακύρωση αίτησης

Υπεύθυνη δήλωση για μεταφορά φακέλου σε άλλο ΚΕΔΑΣΥ

Αίτηση (για φύλλο WISC, για περίληψη γνωμάτευσης κλπ)

Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων, αρμοδιότητας του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Γ Αθήνας, μπορούν να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα έγγραφα, αλλά θα αποστέλλονται μέσω mail, στις υπηρεσίες του ΚΕΔΑΣΥ, μόνο όταν ζητούνται.