Καλωσήρθατε στον ιστότοπο του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης    (Κ.Ε.Σ.Υ.) Γ΄ Αθήνας.

Το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Γ΄ Αθήνας ιδρύθηκε με τον Ν. 4547/2018 και αρχικά είχε έδρα τον Δήμο Αιγάλεω. Με την Υ. Α. 30890/ΓΔ4/27-2-2019 (ΦΕΚ Β΄, 780/6-3-2019) η έδρα του μεταφέρθηκε στον Δήμο Ιλίου.

Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

 Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στη διεπιστημονική υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους.

Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. αφορούν τα επίπεδα:

α) της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,

β) των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,

γ) της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ.,

δ) της ενημέρωσης και επιμόρφωσης  και

ε) της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

Ας δούμε τη διαφορετικότητα με τα μάτια ενός παιδιού
Χέρια που φροντίζουν